Sessió 10/2019 Extraordinària de Ple Municipal del 1 de juliol de...

Sessió 10/2019 Extraordinària de Ple Municipal del 1 de juliol de 2019

Ple Municipal - Extraordinària 01/07/2019 19:00h Publicat el: 18/02/20 16:17h

Observacions de la sessió:

Constitució Junta de Govern Local i delegació competències de l'Alcaldia. Nomenaments tinents d'alcalde. Nomenaments regidors i regidores delegats/des i delegació de competències. Constitució grups municipals. Periodicitat sessions Ple i JGL. Creació Junta Portaveus (membres, organització i funcionament). Creació Comissions Informatives (organització i funcionament). Delegació comptències del Ple en la JGL i en l'alcalde. Règim de retribuicons i dedicació dles membres de la Corporació. Determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual. Designació representants de la Corporació a la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament. 

  Anar als documents
Document

Convocatòria

Acta