Sessió 13/2019 Ordinària de Ple Municipal del 17 d'octubre de 2019

Sessió 13/2019 Ordinària de Ple Municipal del 17 d'octubre de 2019

Ple Municipal - Ordinària 17/10/2019 19:00h Publicat el: 20/02/20 13:08h

Observacions de la sessió:

Modificació de determinats articles de les ordenances fiscals. Modificació tarifes preu públic Manresa Salut Esport. Pla d'Ajust Ajuntament i ens depenents. Límit de 80 hores de serveis extraordinaris Policia Local 2019. Bases reguladores microcrèdits per a l'arranjament d'habitatges buits. Reclamar el pagament de l'IBI en béns immobles de titularitat de l'església catòlica i d'altres confessions religioses. Suport a Rojava i en defensa de la pau a l'Orient Mitjà. Controlar la proliferació de les apostes online i cases de joc, meusres davant ludopatia.

  Anar als documents
  0h 01' 14'' 3 Intervencions
  2h 51' 30'' 2 Intervencions