Sessió 17/2019 Ordinària de Ple Municipal del 19 de desembre de 2019

Ple Municipal - Ordinària 19/12/2019 17:00h Publicat el: 23/12/19 13:52h

Observacions de la sessió:

Revisió anual del Padró d’Habitants amb referència a 1 de gener de 2019, Creació d’un nou lloc de treball de personal eventual, Revisió tarifes autotaxi, Autorització a Aigües de Manresa, SA, per la concertació d’un préstec amb Caixabank, Pressupost general de l’Ajuntament per a l’any 2020, Plantilla de personal de l’Ajuntament per a l’any 2020, Tarifes dels usuaris de les Piscines Municipals, Retirada de la ciutat de la Guàrdia Civil i el Cuerpo Nacional de Policia, Dret al record de les manresanes i manresans, Ordenances fiscals.

Convocatòria