Sessió 9/2020 Extraordinària de Ple Municipal del 1 de juliol de 2020

Sessió 9/2020 Extraordinària de Ple Municipal del 1 de juliol de 2020

Ple Municipal - Extraordinària 01/07/2020 15:00h Publicat el: 09/07/20 18:33h

Observacions de la sessió:

Delegació d’atribucions en els i les tinents d’alcalde i en els regidors i regidores de l’equip de Govern. Modificació de la composició de la Junta de Govern. Nomenament de tinents d'alcalde. Nomenament de regidors i regidores delegats/des i delegació de competències. Membres corporatius a les Comissions Informatives municipals. Modificació de càrrecs en el Grup Municipal d’ERC.Nomenament de personal eventual.

  Anar als documents
Document

Convocatòria