Sessió 5/2021 Ordinària de Ple Municipal del 15 d'abril de 2021

Ple Municipal - Ordinària 15/04/2021 17:00h Publicat el: 21/05/21 13:56h

Observacions de la sessió:

Pla Pressupostari a mig termini (2022, 2023, 2024). Informe de Control Financer de les Auditories de Compliment ens dependents. Informe de Control Financer de les Auditories de Comptes dels ens dependents. Informe Resum Anual de Control Intern -2020. Pla Anual de Control Financer-2021. Pla local de Reconstrucció- Abril 2021. Modificacions puntuals normativa POUM. Bases Premi Ignasi Puig i Simon 2021. Moció per fer visible el col·lectiu gitano i commemorar el Dia Internacional del Poble Gitano. Adhesió a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP).

Convocatòria

Acta