Sessió 6/2021 Ordinària de Ple Municipal del 20 de maig de 2021

Sessió 6/2021 Ordinària de Ple Municipal del 20 de maig de 2021

Ple Municipal - Ordinària 20/05/2021 19:00h Publicat el: 30/09/21 14:12h

Observacions de la sessió:

Pla local de Reconstrucció – Maig 2021. Contribucions especials “Projecte d’urbanització del Passatge del Torrent dels Predicadors. Modificació de plantilla del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament amb efectes 1 de gener de 2021. Adscripció al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus (recollida de voluminosos i lliurament bosses compostables). Bases ajuts associacions de comerciants. Bases subvencions del Servei de Drets Socials. Bases subvencions pagament IBI propietaris d’habitatges en lloguer social. Bases subvencions per ampliar la cobertura de l’avalloguer , per habitatges arrendats en lloguer social. Bases subvencions a petits propietaris a l’espera de la recuperació possessòria d’habitatges.  Bases microcrèdits a petits propietaris d’habitatges buits. Bases ajuts a l’escolarització i ajuts de menjador a les llars d’infants municipals. Proposició de de condemna a la repressió a Colòmbia. Proposició de suport a l’amnistia. Moció amb motiu de l’escalada bèl·lica de l’Orient Mitjà.

  Anar als documents