Sessió 1/2022 Ordinària de Ple Municipal del 27 de gener de 2022

Ple Municipal - Ordinària 27/01/2022 17:00h Publicat el: 18/02/22 10:29h

Observacions de la sessió:

Presa de possessió del senyor AJVM com a regidor de l’Ajuntament de Manresa, del GM PSC-CP. Informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya relatiu al Compte General corporacions locals any 2019. Aprovació inicial i ratificació de la modificació dels estatuts CONGIAC. Aprovació definitiva canvi forma de gestió del servei de retirada de vehicles a Manresa. Règim tarifari del servei públic del transport urbà de viatgers exercici 2022. Aprovació expedient de contractació dels serveis de recollida de residus municipals i neteja viària de Manresa. Protocol per a l’abordatge de les violències sexuals a Manresa i el Bages. Proposició per a la commemoració del Dia Mundial de la lluita contra la Sida l’1 de desembre. Proposició per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017.

Convocatòria

Acta

  3h 12' 12'' 2 Intervencions