Sessió 2/2022 Ordinària de Ple Municipal del 17 de febrer de 2022

Ple Municipal - Ordinària 17/02/2022 17:00h Publicat el: 18/03/22 15:18h

Observacions de la sessió:

Modificació de la plantilla de personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2022. Retribucions del personal al servei de l’Ajuntament de Manresa, 2022. Modificació del règim de dedicació exclusiva i parcial de determinats membres de la Corporació. Text refós de la “Modificació Puntual del POUM, modificacions puntuals de la normativa”. Document programàtic “Estratègia local pel Dret a l’Alimentació”. Proposició en defensa del cànon de residus a Catalunya. Moció en defensa dels drets de les dones i de rebuig a les penes sol·licitades per la Fiscalia per a les encausades en el marc de la vaga feminista del 8 de març de 2019 a Manresa.

 

Convocatòria

Acta