Sessió 3/2022 Ordinària de Ple Municipal del 17 de març de 2022

Sessió 3/2022 Ordinària de Ple Municipal del 17 de març de 2022

Ple Municipal - Ordinària 17/03/2022 18:00h Publicat el: 22/04/22 12:16h

Observacions de la sessió:

Modificació Pla Normatiu 2022. Pla Anual Control Financer 2022. Liquidació Pressupost 2021. Autorització dret real d’hipoteca sobre finca titularitat municipal àmbit PMU001 hospital , per la promoció d’habitatges en règim cooperatiu. Aprovació definitiva contribucions especials Carrer de Sant Andreu. Aprovació provisional “Pla Especial Urbanístic Equipament del Parc de Bombers a Bufalvent”.  Aprovació inicial modificació puntual POUM Pla Parcial dels Comptals. Bases reguladores concurs “Idees Joves”. Bases reguladores i convocatòria del Premi Pare Ignasi Puig i Simon 2022. Aprovació Pla estratègic de l’envelliment i la dependència a Manresa 2022-2026. Vial a la ciutat amb el nom Camí de les ínyigues. Moció en defensa de la inclusió financera i bancària de la ciutadania de Manresa, en especial el col·lectiu de les persones grans.  Moció relativa al suport de Manresa al poble d’Ucraïna, i a la resolució dialogada del conflicte.

  Anar als documents