Sessió 4/2022 Ordinària de Ple Municipal del 21 d'abril de 2022

Ple Municipal - Ordinària 21/04/2022 17:00h Publicat el: 20/05/22 10:33h

Observacions de la sessió:

Aprovació de la revisió anual del Padró municipal d’habitants amb referència a 1 de gener de 2022. Actualització del Pla d’Ajuts consolidat. Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM. Col·lector en l’àmbit de les fàbriques Vermella i Blanca. Bases reguladores de les ajudes a empreses per a la contractació de persones en situació d’atur, Plans d’Ocupació 2022. Proposició en suport al dret a l’autodeterminació del Poble Sahruí. Proposició per a uns Municipis i Comunitats Cuidadores.

Convocatòria

Acta

  3h 00' 56'' 2 Intervencions