Sessió 9/2022 Ordinària de Ple Municipal del 20 d'octubre de 2022

Sessió 9/2022 Ordinària de Ple Municipal del 20 d'octubre de 2022

Ple Municipal - Ordinària 20/10/2022 19:00h Publicat el: 18/11/22 09:51h

Observacions de la sessió:

Aprovació provisional de la modificació de diversos articles de determinades ordenances fiscals per a l’exercici 2023. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança reguladora de les tarifes per a la prestació del servei de subministrament d’aigua potable i serveis accessoris al municipi de Manresa. Modificació del “Pla de mesures antifrau” de l’Ajuntament de Manresa. Aprovació inicial del canvi de forma de gestió del servei d’aparcament en superfície sota temps limitat. Aprovació provisional de la Modificació Puntual del POUM, modificació de la normativa plantes baixes. Aprovació inicial de la Modificació Puntual del POUM, PMUt 023 Concòrdia. Incoació d’un expedient d’iniciativa pública per al desenvolupament d’una activitat econòmica consistent en la prestació de serveis energètics per part del municipi de Manresa. Proposició per promocionar i donar suporta l’alletament matern a Manresa. Proposició en defensa de les dones iranianes. Proposició per impulsar una línia de bus nocturn entre les principals poblacions del Bages i Barcelona.

  Anar als documents
  4h 33' 53'' 2 Intervencions