Sessió 1/2023 Ordinària de Ple Municipal del 26 de gener de 2023

Sessió 1/2023 Ordinària de Ple Municipal del 26 de gener de 2023

Ple Municipal - Ordinària 26/01/2023 18:00h Publicat el: 17/02/23 10:37h

Observacions de la sessió:

Tarifes del servei de transport públic urbà en autobús de Manresa, exercici 2023. Acord de condicions de treball del personal funcionari i conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Manresa per als anys 2023-2026.  Aprovació provisional, de la Modificació Puntual del POU. Col·lector en l’àmbit de les Fàbriques Vermella i Blanca. Adjudicació del contracte de servei d’informació ambiental i de la campanya d’implantació del nou model de recollida de residus de Manresa. Lot 1: Servei d’informadors ambientals. Lot 2: Campanya d’implantació del nou model de recollida de residus. Proposició per garantir el compromís de l’Ajuntament de Manresa amb un urbanisme per a les ciutadanes de la ciutat.

  Anar als documents
  4h 03' 54'' 2 Intervencions