Sessió 3/2023 Ordinària de Ple Municipal del 16 de març de 2023

Sessió 3/2023 Ordinària de Ple Municipal del 16 de març de 2023

Ple Municipal - Ordinària 16/03/2023 18:00h Publicat el: 28/04/23 14:48h

Observacions de la sessió:

Cessió d’ús de diversos espais de la Casa Lluvià a favor de la Demarcació de Comarques Centrals del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Aprovació provisional de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’estacionament regulat de vehicles a les vies públiques municipals. Pla Director de Participació Ciutadana. Modificació puntual de l’organigrama funcional de l’Ajuntament de Manresa. Retribucions del personal, amb efectes 1 de gener de 2023. Modificació de diversos llocs de treball de personal funcionari i laboral. Aprovació inicial de la Modificació Puntual del POUM, àmbits i sectors. Bases reguladores per a l’atorgament de subvencions a les comunitats de persones propietàries ubicades en els Entorns Residencials de Rehabilitació Programada. Presentació de la candidatura de Manresa com a Ciutat Europea de l’Esport 2024. Proposició per impulsar un Pla Local de foment del català.

  Anar als documents
  4h 34' 08'' 2 Intervencions