Sessió 6/2023 Ordinària de Ple Municipal del 18 de maig de 2023

Sessió 6/2023 Ordinària de Ple Municipal del 18 de maig de 2023

Ple Municipal - Ordinària 18/05/2023 19:00h Publicat el: 22/06/23 15:05h

Observacions de la sessió:

Aprovació inicial Reglament Orgànic Municipal. Designació amb el nom Plaça de Neus Català Pallejà a l’espai conegut com Plaça Crist Rei. Aprovació text refós “Modificació Puntual POUM. Col·lector en l’àmbit de les Fàbriques Vermella Blanca. Aprovació definitiva Pla de Millora Urbana 010 Dama. Bases reguladores subvencions empreses per mesures estalvi i eficiència energètica. Bases reguladores ajuts reintegrables o microcrèdits per afavorir creació, consolidació i modernització d’empreses a Manresa i minuta conveni. Adhesió a la Xarxa Catalana pel Dret al Temps (Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya). Pla per la diversitat afectiva, sexual i de gènere 2023-2026.

  Anar als documents
  2h 33' 00'' 2 Intervencions
  2h 37' 41'' 1 Intervencions